La prohibición de reforma peyorativa como principio y garantia constitucional - Núm. 2-2016, Julio 2016 - Precedente. Anuario Jurídico - Libros y Revistas - VLEX 682054053

La prohibición de reforma peyorativa como principio y garantia constitucional

AutorYecid Echeverry Enciso, Laura Valentina Oñate Delgado
Páginas107-149
Ψεχιδ Εχηεϖερρψ Ενχισο
Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι (Χαλι, Χολοµβια)
εχηεϖερρψψεσιδ≅ηοτµαιλ.χοµ
Λαυρα ςαλεντινα Ο〉ατε ∆ελγαδο∗∗
Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι (Χαλι, Χολοµβια)
λαυρα.ονατε≅χορρεο.ιχεσι.εδυ.χο
Λα προηιβιχι⌠ν δε ρεφορµα πεψορατιϖα
χοµο πρινχιπιο ψ γαραντια χονστιτυχιοναλ∗∗∗
Τηε προηιβιτιον οφ πεϕορατιϖε ρεφορµ ασ α πρινχιπλε
ανδ α χονστιτυτιοναλ γυαραντεε
Α προιβιο δε ρεφορµα πεϕορατιϖα χοµο πρινχπιο
ε γαραντια χονστιτυχιοναλ
Αρτχυλο δε ινϖεστιγαχι⌠ν: ρεχιβιδο 29/07/2016 ψ απροβαδο 17/11/2016
∗ Εσ δοχεντε Τιεµπο Χοµπλετο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι, Αβογαδο, Σοχι⌠λογο, Μαγιστερ εν φιλοσοφα,
ψ χανδιδατο α δοχτορ πορ λα Υνιϖερσιδαδ Χατ⌠λιχα δε Αργεντινα.
∗∗ Εσ εστυδια ντε δελ προγραµα δε δ ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι. Μιεµβροσ δε λ γρυπο δε
ινϖεστιγαχι⌠ν Πρεχεδεντε.
∗∗∗ Ελ πρεσεντε ενσαψο εσ ρεσυλταδο δε ινϖεστιγαχι⌠ν δελ προψεχτο τιτυλαδο Ελ χοντρολ χονστιτυχιοναλ
ψ λα πολτιχα χριµιναλ εν λοσ εσταδοσ δε εξχεπχι⌠ν: Χολοµβια 1991−2000, αδσχριτο α λα λνεα δε
ινϖεστιγαχι⌠ν ∆ογµ〈τιχα πεναλ ψ χριµινολογα. Γρυπο Πρεχεδεντε, Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι.
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 107−149. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 107−149. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
Ρεσυµεν
Λα νον ρεφορ µατιο ιν πειυσ εσ υν πρινχιπιο χονστιτυχιον αλ ψ υνα γαραντα πρ οχεσαλ θυε
λιµιτα λα χαπαχιδαδ δεχισ ορια δελ ϕυεζ συπεριορ, προηιβιενδο α γραϖαρ λα σιτυαχ ι⌠ν δελ
προχεσαδο θυε ηα απελαδο λ α σεντενχ ια ο παρτε δε ελλα χοµ ο απελαντε νιχο. Λα
εξχεπχι⌠ν α λα απλι χαχι⌠ν δε δ ιχηο πρινχιπιο σε ηαλλα εν λασ δεχισιονεσ θυε πορ λεψ
δεβεν σερ σοµετιδα σ α χονσυλτα. Εν τορνο α διχηο πρινχιπιο σε ηα χο νσολιδαδο αµπλια
ϕυρισπρυδενχι α δε λα Χορτε Χονστιτυχιοναλ χο µο δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχ ια, λασ
χυαλεσ ηα ν δεφινιδο συ αλχανχε ψ απλιχαχ ι⌠ν χοντραστανδο ε λ χιταδο πρινχιπι ο χον ελ
δε λεγαλιδαδ, ελ δεβιδο προχεσο ψ ελ δ ερεχηο δε δεφενσα.
Πλαβρασ χλαϖ ε: Ρεφορµατι ο Ιν πεϕυσ, πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ, δεβιδο πρ οχεσο, δερεχηο
δε δεφενσα, δ εχισι⌠ν ϕυδιχιαλ.
Αβστραχτ
Τηε νον ρεφορµατιο ιν πειυσ ισ α χονστιτυτιοναλ πρινχιπλε ανδ α προχεδυραλ γυαραντεε τηατ
λιµιτσ τηε δεχισιον−µακινγ ποωερ οφ τηε συπεριορ ϕυδγε, προηιβιτινγ αγγραϖατινγ τηε
σιτυατιον οφ τηε δεφενδαντ ωηο ηασ αππεαλεδ τηε σεντενχε ορ παρτ οφ ιτ ασ σολε αππελλαντ.
Τηε εξχεπτιον το τηε αππλιχατιον οφ τηισ πρινχιπλε ισ φουνδ ιν δεχισιονσ τηατ βψ λαω µυστ
βε συβµιττεδ φορ χονσυλτατιον. Αρουνδ τηισ πρινχιπλε, α βροαδ ϕυρισπρυδενχε οφ τηε
Χονστιτυτιοναλ Χουρτ ανδ τηε Συπρεµε Χουρτ οφ ϑυστιχε ηασ βεεν χονσολιδατεδ, ωηιχη
ηαϖε δεφινεδ ιτσ σχοπε ανδ αππλιχατιον, χοντραστινγ τηε αφορεµεντιονεδ πρινχιπλε ωιτη
τηατ οφ λεγαλιτψ, τηε δυε προχεσσ ανδ τηε ριγητ οφ δεφενσε.
Κεψωορδσ: Ρεφορµ ατιο Ιν πεϕυσ; Πρινχιπλε οφ λεγα λιτψ; ∆υε προχεσσ; Ριγητ οφ δεφεν σε;
ϑυδιχιαλ δεχι σιον.
Ρεσυµο
Α νον ρεφορµατιο ιν πειυσ  υµ πρινχπιο χον στιτυχιοναλ ε υµα γαραντια π ροχεσσυαλ
θυε λιµιτα α χαπαχιδαδε δε δεχισο δο ϕυιζ συπεριορ, προιβινδο αγραϖαρ α σιτυα ο
δο προχεσσαδο θυε απελου α σε ντενα ου παρτε δεστα χοµο α πελαντε νιχο. Α
εξχεο παρα α απλ ιχαο δεστε πρινχπιο σε εν χοντρα νασ δεχισ⌡εσ θυε πορ λει δεϖεµ
σερ συβµετιδασ α χονσυλτα. Εµ τορνο α εστε πρινχπ ιο τεµ σε χονσολιδαδο αµπλα
ϕυρισπρυδνχι α δα Χορτε Χονστιτυχιοναλ χοµο δα Χορτε Συπρεµα δε ϑ υστια, ασ θυαισ
τµ δεφινιδο σευ αλχανχε ε απλιχαο χοντραστανδο ο χιταδο πρινχπιο χοµ ο δε
λεγαλιδαδε, ο δεϖιδο προχεσσο ε ο διρε ιτο δε δεφεσα.
Παλαϖρασ χηαϖε: Ρεφο ρµατιο Ιν πεϕυσ, πρινχπιο δε λεγ αλιδαδε, δεϖιδο προχεσσο,
διρειτο δε δε φεσα, δεχισο ϕυδιχιαλ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR