Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos en materia contractual, en el departamento del Tolima - Núm. 15, Junio 2016 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676926001

Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos en materia contractual, en el departamento del Tolima

AutorSergio Luis Mondragón Duarte
Páginas126-141
126
ΡΕΣΥΜΕΝ
Λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσα αδµινιστρατιϖα χυεντα χον λα
ποτεσταδ δε εϕερχερ χοντρολ δε λεγαλιδαδ α τραϖσ δελ µε−
διο δε χοντρολ δε νυλιδαδ ψ ρεσταβλεχιµιεντο δελ δερεχηο,
ρεσπεχτο δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δισχιπλιναριοσ προφε−
ριδοσ πορ λα Προχυραδυρα Γενερ αλ δε λα Ναχι⌠ν ο συσ εν−
τιδαδεσ δελεγαδασ, χοµο οχυρρε χον λοσ εξπεδιδοσ δεντρο
λασ ινϖεστιγαχιονεσ δισχιπλιναριασ αδελανταδασ εν χοντρα δε
λοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ πορ εξτραλιµιταχι⌠ν υ οµισι⌠ν εν
ελ δεσαρρολλο δε αχτιϖιδαδεσ χοντραχτυαλεσ δε χαρ〈χτερ π−
βλιχο.
Λα πρεσεντε ινϖεστιγαχι⌠ν εστυϖο ενχαµιναδα α εξπονερ
ψ αναλιζαρ ελ δεσαρρολλο ϕυρισπρυδενχιαλ θυε ηα τενιδο ελ
τεµα δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε λοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ εν
µατερια δε χοντραταχι⌠ν εσταταλ, α παρτιρ δε λα εντραδα εν
ϖιγενχια εν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο χολοµβιανο δε λα
Λεψ 1474 δε 2011, µ〈σ χονοχιδα χοµο Εστατυτο Αντιχο−
ρρυπχι⌠ν.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕ: χοντρολ δισχιπλιναριο, αχχι⌠ν δισχι−
πλιναρια, ρεσπονσαβιλιδαδ χοντραχτυαλ, σερϖιδορ πβλιχο,
Εστατυτο Αντιχορρυπχι⌠ν.
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τηε αδµινιστρατιϖε ϕυρισδιχτιον ηασ τηε ποωερ το εξερχισε
χοντρολ οφ λεγαλιτψ τηρουγη τηε χοντρολ µεανσ αννυλµεντ
ανδ ρεστορατιον οφ λαω, ρεσπεχτ οφ δισχιπλιναρψ αδµινισ−
τρατιϖε αχτσ ισσυεδ βψ τηε Προχυραδυρια Γενεραλ δε λα Να−
χιον ορ τηειρ δελεγατεδ εντιτιεσ, ασ ωιτη τηε προφφερεδ ιν
τηε δισχιπλιναρψ ινϖεστιγατιονσ αδϖανχεδ αγαινστ πυβλιχ
σερϖαντσ φορ οϖερρεαχηινγ ορ οµισσιον ιν τηε δεϖελοπµεντ
οφ χοντραχτυαλ πυβλιχ αχτιϖιτιεσ.
Ιν τηατ σενσε, τηισ ρεσεαρχη ωασ γυιδεδ το σηοω ανδ ανα−
λψζε τηε ϕυρισπρυδεντιαλ δεϖελοπµεντ τηατ ηασ τακεν τηε
ισσυε οφ αχχουνταβιλιτψ οφ πυβλιχ σερϖαντσ ιν στατε χον−
τραχτινγ, φροµ τηε εντρψ ιντο φορχε οφ Λαω 1474 οφ 2011,
κνοων ασ τηε Αντι−Χορρυπτιον Στατυτε, βεχαυσε τηισ λαω
χηανγεδ τηατ τοπιχ ιν τηε Χολοµβιαν λεγαλ σψστεµ.
ΚΕΨΩΟΡ∆Σ: ∆ισχιπλιναρψ Χοντρολ, ∆ισχιπλιναρψ Αχτιον,
Χοντραχτυαλ Ρεσπονσιβιλιτψ, Πυβλιχ Σερϖαντσ, Νο Χορρυπ−
τιον Λαω.
Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos en materia
contractual, en el departamento del Tolima*1
Disciplinarian responsibility of public servants about contractual
relation in Tolima departament
ΣΕΡΓΙΟ ΛΥΙΣ ΜΟΝ∆ΡΑΓΝΥΑΡΤΕ2
σεργιο.µονδραγον≅χαµπυσυχχ.εδυ.χο
ΜΑΡ⊆Α ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΡΡΕΣ ΛΟΖΑΝΟ3
µαρια.τορρεσλο≅χαµπυσυχχ.εδυ.χο
1. Αρτχυλο δε ρεφλεξι⌠ν προδυχτο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν τερµιναδα ∆εσαρρολλο ϕυρισπρυδενχιαλ δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δισχιπλιναρια δε
λοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ εν µατερια δε χοντραταχι⌠ν εσταταλ εν ελ δεπαρταµεντο δελ Τολιµα, α παρτιρ δε λα εξπεδιχι⌠ν δελ Εστατυτο
Αντιχορρυπχι⌠ν, αδελανταδα παρα οπταρ αλ ττυλο δε µαγστερ εν ∆ερεχηο Πβλιχο πορ λα Υνιϖερσιδαδ δε Λα Σαβανα.
2. Χανδιδατο α µαγστερ εν ∆ερεχηο Πβλιχο, Υνιϖερσιδαδ δε Λα Σαβανα. Εσπεχιαλιστα εν ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο ψ Χονστιτυχιοναλ,
ψ εν Χοντραταχι⌠ν Εσταταλ. ∆οχεντε δε τιεµπο χοµπλετο ψ χοορδιναδορ δελ Σεµιλλερο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν εν ∆ερεχηο Πβλιχο, δε λα
Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, αδσχριτα α λα Υνιϖερσιδαδ Χοοπερατιϖα δε Χολοµβια, σεδε Ιβαγυ.
3. Εσπεχιαλιστα εν Χοντραταχι⌠ν Εσταταλ. ∆οχεντε χατεδρ〈τιχα, Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο Υνιϖερσιδαδ Χοοπερατιϖα δε Χολοµβια, σεδε
Ιβαγυ. Προφεσιοναλ υνιϖερσιταρια γραδο 16, ϑυζγαδο Σεξτο Αδµινιστρατιϖο Οραλ δε Ιβαγυ (Τολιµα).
Criterio Jurídico Garantista. (Jul.-Dic. de 2016). Vol. 9, n.o 15, 126-141.
issn
: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.
Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 2016/03/08  Φεχηα δε εϖαλυαχι⌠ν: 2016/05/17  Φεχηα δε απροβαχι⌠ν: 2016/07/19
Χ⌠µο χιταρ εστε αρτχυλο: Μονδραγ⌠ν ∆υαρτε, Σ. Λ. ψ Τορρεσ Λοζανο, Μ. Μ. (ϑυλιο−διχιεµβρε, 2016). Ρεσπονσαβιλιδαδ δισχιπλινα−
ρια δε λοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ εν µατερια χοντραχτυαλ, εν ελ δεπαρταµεντο δελ Τολιµα. Χριτεριο ϕυρδιχο Γαραντιστα, 9(15), 126−141.
127
Introducción
Λυεγο δε λα ιντροδυχχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν Πολ−
τιχα δε 1991, ελ τεµα δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δισχι−
πλιναρια δε λοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ εν µατερια δε
χοντραταχι⌠ν εσταταλ χοµενζ⌠ α τοµαρ ρελεϖανχια
εν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο χολοµβιανο. Λα ινϖεσ−
τιγαχι⌠ν χονχερνιεντε α διχηα ρεσπονσαβιλιδαδ ηα
µοστραδο εν λα µαψορα δε εϖεντοσ λα ρεγυλαχι⌠ν
ο ρεγλαµενταχι⌠ν λεγαλ θυε ηα τενιδο ελ ργιµεν
σανχιονατοριο εν µατερια χοντραχτυαλ, περο νο ηα
εξπυεστο χασοσ χονχρετοσ εν λοσ χυαλεσ σε εξηιβα
υν σοπορτε ϕυρδιχο χλαρο παρα ρεπροχηαρ δισχιπλι−
ναριαµεντε α λοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ πορ εξτραλι−
µιταχι⌠ν υ οµισι⌠ν εν λα εϕεχυχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ
χοντραχτυαλεσ α χαργο δε λασ εντιδαδεσ πβλιχασ.
Πορ εϕεµπλο, Γαλϖισ ψ Χ〈χερεσ (2011, ππ. 10 α 22),
ασ χοµο Ρυιζ (2011, π. 83), αλυδεν νιχαµεντε αλ
ργιµεν λεγαλ δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δισχιπλιναρια
Responsabilidad disciplinaria de los servidores
públicos en materia contractual, en el departamento
del Tolima
ΣΕΡΓΙΟ ΛΥΙΣ ΜΟΝ∆ΡΑΓΝΥΑΡΤΕ
ΜΑΡ⊆Α ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΡΡΕΣ ΛΟΖΑΝΟ
ΣΥΜΑΡΙΟ
Ιντροδυχχι⌠ν  Ι. ΜΕΤΟ∆ΟΛΟΓ⊆Α  ΙΙ. ΓΕΝΕΡΑΛΙ∆Α∆ΕΣ ∆Ε ΛΑ ΡΕΣ−
ΠΟΝΣΑΒΙΛΙ∆Α∆ ∆ΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡΙΑ ΕΝ ΜΑΤΕΡΙΑ ∆Ε ΧΟΝΤΡΑΤΑΧΙΝ
ΕΣΤΑΤΑΛ  ΙΙΙ. ΡΕΓΥΛΑΧΙΝ ΛΕΓΑΛ ςΙΓΕΝΤΕ ∆Ε ΛΑ ΡΕΣΠΟΝ−
ΣΑΒΙΛΙ∆Α∆ ∆ΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡΙΑ ΕΝ ΜΑΤΕΡΙΑ ΧΟΝΤΡΑΧΤΥΑΛ  Ις.
ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ  ς. ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΕΣ  Ρεφερενχιασ.
παρα ϕυστιφιχαρ λα προχεδενχια δε ιµπυταχι⌠ν δισ−
χιπλιναρια εν ελ τρ〈µιτε δε λα χοντραταχι⌠ν πβλιχα,
παρτιενδο δελ χονχεπτο δε λα ιλιχιτυδ συστανχιαλ
θυε ριγε λοσ προχεσοσ σανχιονατοριοσ.
Εστε τεµα ηα σιδο ρεγυλαδο πορ ϖαριασ νορµασ,
εντρε λασ θυε σε δεσταχαν λα Λεψ 80 δε 1993, λα Λεψ
734 δε 2002, λα Λεψ 1150 δε 2007, λα Λεψ 1474 δε
2014 ψ ελ ∆εχρετο 1082 δε 2015 θυε υνιφιχ⌠ λασ
νορµατιϖιδαδεσ εξπεδιδασ εν µατερια χοντραχτυαλ,
ινχλυιδα λα ρεγλαµενταχι⌠ν δελ σιστεµα δε χοµ−
πρασ ψ χοντραταχι⌠ν πβλιχα. ∆εβιδο α λα αµπλια
λεγαλιδαδ σοβρε ελ ασυντο εσ περτινεντε ηαχερ υν
εστυδιο δε φονδο θυε περµιτα εσταβλεχερ λα τεν−
δενχια ϕυρισπρυδενχιαλ αδοπταδα πορ τριβυναλεσ
ψ αλτασ Χορτεσ, ψ παρα ελ χασο, χονχρεταµεντε ελ
Τριβυναλ Αδµινιστρατιϖο δελ Τολιµα ψ ελ Χονσε−
ϕο δε Εσταδο, χον ρελαχι⌠ν α λα φυνδαµενταχι⌠ν
χοντενιδα εν λοσ φαλλοσ ϕυδιχιαλεσ θυε χονφιρµαν
ο ρεϖοχαν υνα σανχι⌠ν προφεριδα εν χοντρα δε
Criterio Jurídico Garantista. (Jul.-Dic. de 2016). Vol. 9, n.o 15, 126-141.
issn
: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR