A la búsqueda de reconocimiento - Núm. 2, Enero 2010 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676674965

A la búsqueda de reconocimiento

AutorLlum Quiñonero Hernández
Páginas206-214
206
Criterio jurídico garantista
Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010
A la búsqueda de reconocimiento
ΛΛΥΜ ΘΥΙΟΝΕΡΟ ΗΕΡΝΝ∆ΕΖ
∗ Λιχενχιαδα εν ηιστορια, Υνιϖερσιδαδ δε Αλιχαντε. Ποσγραδο εν Χοµυνιχαχιν, Υνιϖερσιδαδ Ποµπεο Φαβρα δε Βαρχελονα. Εσχριτορα.
Μιεµβρο δε Αυλα Φεµινιστα, Υνιϖερσιδαδ δε Αλιχαντε (Εσπαα). Εξπερτα εν τεµασ δε ρεχυπεραχιν δε λασ µεµοριασ δε λασ ϖχτιµασ δε
λοσ χονφλιχτοσ εν ελ µαρχο δελ ∆ερεχηο Πεναλ Ιντερναχιοναλ.
ΡΕΣΥΜΕΝ
ℵΘυ εσ λα µεµορια ηιστριχα? ℵΕν θυ χονσιστε λα µεµορια
χολεχτιϖα? ℵΠοδεµοσ χονστρυιρ υνα ϖερδαδ σοχιαλ θυε σε χον−
ϖιερτα εν λα ϖερδαδ? ℵΘυ ρελαχιν τιενε λα προπια µεµορια
χον λα µεµορια δε λοσ οτροσ?
Πορ ινθυιεταντε θυε ρεσυλτε µιραρ λο µσ ινφαµε δε νοσοτροσ
µισµοσ, πεορεσ διαγνστιχοσ οριγινα νεγαρ λο οχυρριδο ψ
αβανδοναρλο εν ελ λιµβο δε λο ινϖεροσµιλ, δε λο ιµπροβαβλε,
δε λο ινεξιστεντε. Πορθυε εν εσε λιµβο δε λο νεγαδο εσ πρε−
χισαµεντε ελ λυγαρ δονδε λο πεορ ρεχυπερα συσ φυερζασ.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕ: Μεµορια, σοχιαλ, χολεχτιϖο, ο λϖιδο,
ηιστορια, εθυιλιβριο, χοντινυιδαδ, ρεχονοχιµιεντο, περχεπχιν,
γυερρα ψ παζ.
Φεχηα δε ρεχεπχιν: µαρζο 31 δε 2010
Φεχηα δε απροβαχιν: µαψο 18 δε 2010
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Ωηατ ισ ηιστοριχ µεµορψ? Ωηατ ισ χολλεχτιϖε µεµορψ? Χαν
ωε βυιλδ σοχιαλ τρυτη τηατ βεχοµεσ τηε τρυτη? Ωηατ ρελατιον
δοεσ ονε∏σ οων µεµορψ ηαϖε ωιτη τηε µεµορψ οφ οτηερσ?
Νο µαττερ ηοω διστυρβινγ λοοκινγ ατ τηε µορε ινφαµουσ
σιδε οφ ουρσελϖεσ µαψ βε, ιτ ισ εϖεν ωορσε το δενψ ωηατ ηασ
ηαππενεδ ανδ λεαϖε ιτ ιν τηε λιµβο οφ τηε ιµπροβαβλε, τηε
ινεξιστεντ. Ιτ ισ πρεχισελψ ιν τηισ λιµβο οφ ωηατ ηασ βεεν
δενιεδ τηατ τηε ωορστ οφ υσ ρεχοϖερσ ιτσ στρενγτησ.
ΚΕΨΩΟΡ∆Σ: Σοχιαλ/χο λλεχτιϖε µεµορψ, οβλιϖ ιον, ηισ −
τορψ, εθυιλιβριυµ, χοντινυιτψ, ρεχογνιτιον, περχεπτιον, ωαρ,
πεαχε.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR